Päivitetty koronaohjeistus

In english below

AVI asetti voimaan 20.8 uusia rajoitteita jotka koskevat kuntosalin toimintaa. Tässä hieman miten ne näkyvät Fit Keilaniemessä.

 

Sali on edelleen 24/7 auki ja treenaamaan pääsee vapaasti omien aikataulujen mukaan. Sen lisäksi tarjoamme yhä ilmaisen tutustumiskäynnin asiakaspalvelun aukioloaikoina. Mikäli haluat välttää ihmiskontakteja treenaathan ruuhka ajan 15:30-19:30 ulkopuolella. Myös saunat pysyvät auki normaalisti. 

 

Salin pinta-ala on 1400m2, ja ruuhka-aikaan meillä treenaa noin 100 ihmistä kerralla. Tämä tarkoittaa että jokaisella on käytössään noin 14m2 tilaa. Olemme valitettavasti joutuneet poistamaan käytöstä muutamia cardio laitteita mahdollistaaksemme 2 m turvavälin jokaiselle. Sen lisäksi olemme vähentäneet spinning ryhmäliikuntatuntien kävijämäärää 9 henkilöön per tunti.

 

Muistathan nämä asioidessasi salilla ; 

 

Riittävä etäisyys kanssa treenaajiin

Hyvä käsihygieni sekä käsidesi

Pyyhithän laitteesi aina käytön jälkeen

Tulethan treenaamaan vain ehdottoman terveenä, ei salille edes pienessä nuhassa

Vaikka laitteet on pinnoitettu viruksia ja bakteereita tappavalla nanopinnoitteella, pyyhkikää silti laitteet käytön jälkeen maksimaalisen puhtauden ylläpitämiseksi

Varaa paikkasi ryhmäliikunta tunnille ennakkoon. Ohjeet varauksen tekoon sekä jonottamiseen löyden nettisivujen ryhmäliikunta-kohdasta

Voit tarkistaa salin treenaajien määrän 24/7 livenä verkkosivuiltamme Fit-Keilaniemi.fi

Siivousta on tehostettu

 

Pidetään yhdessä huolta että sali pysyy auki ja turvallisena treenata.

 

In english below

 

On August 20, AVI imposed new restrictions for gyms. Here's a little about how they appear in Fit Keilaniemi.

 

The gym is still open 24/7 and you can train freely according to your own schedules. In addition, we still offer you free first time visit to the gym when the customer service is open. If you want to avoid training in a crowded gym, you can come to train during off-peak hours from 3:30 pm to 7:30 pm. The saunas will also remain open normally.

 

The area of the gym is 1400m2, and during peak hours we have about 100 people training at that time. This means that everyone has about 14m2 of space at their disposal. Unfortunately, we have had to disable a few cardio equipments to allow a 2m safety distance for everyone. In addition, we have reduced the number of participants to spinning exercise classes to 9 persons per class.

 

Please keep these in mind when visiting the gym;

 

keep adequate distance with other  trainers

Always have good hand hygiene and use hand sanitizer

Always wipe your equipment after use

Don't come to the gym if you are feeling sick 

Although the equipment is coated with a virus- and bacteria-killing nanocoating, we still ask you to wipe the equipment after use to maintain maximum cleanliness.

Book your place for Group Exercise in advance. 

Cleaning has been intensified

 

Let's get through this together, and make sure the gym stays open and safe to work out.

 

 

Ystävällisin terveisin/Best regards

Fit Keilaniemen tiimi

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Fit Keilaniemi ()
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Riku Kärkkäinen

keilaniemi@ole.fit

Henkilörekisterin nimi

Fit Keilaniemi asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

  1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
  2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
  3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
  4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
  5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
  6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
  7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Fit Keilaniemi
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
keilaniemi@ole.fit

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.