Ohjeet liikuntapalveluiden E-laskun aktivoimiseksi

Toimi seuraavien ohjeiden mukaisesti, niin saat aktivoitua E-laskun/Suoramaksun Fit KEILANIEMEN liikuntapalvelumaksuista. Tämä ohje on tehty Nordean Verkkopankkkia hyväksi käyttäen ja käytännöissä saattaa olla pankkikohtaisia eroja.

 • Avaa verkkopankki omilla tunnuksillasi, mene kohtaan E-lasku
 • Paina ”uusi laskuttaja”
 • Kirjoita haku riville ”Fit Keilaniemi”
 • Paina ”tilaa E-lasku”
 • Aukeaa yhteenvetosivu
 • Kohdassa yksilöintitiedot järjestelmä kysyy sinun asiakasnumeroasi ___________  
  Kirjoita asiakasnumero riville ja paina ok
 • Tarkasta, että tietosi ovat oikein ja paina hyväksy
 • E-lasku on hyväksytty ja ruudulle tulee seuraava teksti ”Ilmoitamme vastaanotto-osoitteesi valitsemallesi laskuttajalle
 • Rullaa sivun alalaitaan ja paina ”Ota käyttöön automaattinen maksaminen” linkkiä
 • Voit halutessasi syöttää maksimisumman automaattiselle maksamiselle. Syötä summa tai valitse ”maksan automaattisesti kaikki E-laskut riippumatta niiden summasta” täpän, niin sinun ei tarvitse jatkossa vahvistaa liikuntapalvelumaksuja aina erikseen, vaan palvelu toimii kuten suoraveloitus.
 • Laita voimassaoloaika kohtaan täppä ”toistaiseksi”
 • Tarkasta yhteenvetosivulta, että tietosi ovat oikein, syötä vahvistustunnus ja paina vahvista.
 • E-lasku Fit Keilaniemen liikuntapalveluista tulee verkkopankkiisi n. 14 päivää ennen maksun eräpäivää, jolloin laskua vastaava summa lähtee tililtäsi.
  On tärkeää, että maksat laskun viimeistään eräpäivänä, koska kortti lakkaa toimimasta, jos eräpäivästä on 7 (seitsemän) päivää. Kortti aktivoituu uudestaan laskun maksettuasi 2-3 päivän viiveellä. Laskun maksamatta jättäminen tai kuntokeskuksessa käymättä jättäminen ei ole sama kuin irtisanoutuminen. 
 • Irtisanoutumiset aina sähköpostilla keilaniemi@ole.fit
 • Voit koska tahansa muuttaa E-laskujesi asetuksia omassa verkkopankissasi
 • Mikäli olet valinnut E-laskun ja et aktivoi sitä verkkopankissasi, emme voi lähettää sinulle E-laskuja. Tässä tapauksessa maksut jäävät avoimeksi ja joudut vastaamaan maksumuistutuksista/perinnästä aiheutuvista kustannuksista. 
 • Jos E-laskua ei aktivoida, niin lisäämme tuleviin veloituksiin viiden (5) euron laskutuslisän, aktivoithan E-laskun viimeistään kaksi viikkoa ennen seuraavaa laskutusta! (e-laskun aktivoinnissa voi kestää 1-3 pankkipäivää) 
 • Jos haluat maksaa laskujasi liikuntaedulla, voit tehdä tämän asiakaspalvelussa ennakkoon tai laskun muodostuttua.

Olet nyt aktivoinut onnistuneesti Fit Keilaniemen E-laskun ja voit rauhassa keskittyä liikuntaan sekä oman hyvinvointisi parantamiseen. Mikäli sinulla on kysyttäviä liittyen E-laskuun, niin älä epäröi olemaan yhteydessä asiakaspalveluun. 

 

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Fit Keilaniemi ()
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Riku Kärkkäinen

keilaniemi@ole.fit

Henkilörekisterin nimi

Fit Keilaniemi asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

 1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
 2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
 3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
 4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
 5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
 6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
 7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Fit Keilaniemi
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
keilaniemi@ole.fit

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.