Ryhmäliikuntakalenteri
 

 

Spinning-sali on remontin vuoksi pois käytöstä 29.4-9.5. ja näin ollen spinning-tuntien tilalle järjestetään korvaavia tunteja.

Spinning- ja IC-tuntien tilalla on seuraavat tunnit:
Tiistaina 4.5. 18:55-19:40 TABATA 45
Keskiviikkona 5.5. 16:10 SYKE intervallitreeni 45 
Torstaina 6.5. 18:20-19:05 HIIT 45 
Lauantaina 8.5. 9:45-10:30 SYKE -intervallitreeni 45

10.5. alkaen tunnit normaalin aikataulun mukaisesti.

Ryhmäliikuntakalenteri ajalle 3.5. alkaen. Fit Keilaniemi pidättää oikeuden tuntimuutoksiin. Näin varaat tunnin. 

Ryhmäliikuntakalenteri 

Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai Lauantai Sunnuntai

 

 

6:45-7:30
Cross Training 45
Terhi/Noora
       
          9:45-10:30
Spinning 45
Pia
 
          10:45-11:15
SQUAT 30
Pia
 

 

 

      11:25-11:55
UPPER BODY POWER 30
Pia
 

 

 

 

    12:05-12:35
Core 30
Pia
 

 

16:30-17:15
Mover Jam
Ketlin
17:30-18:15
Intelligent Cycling/
Spinning45

Laura/Pia
16:30-17:15
GoFlo 45
vaihtuva ohjaaja
     

17:20-17:50
Core 30
Tiina

17:20-18:05
Jumping 45 
Ketlin
17:00-17:45
Les Mills BODYPUMP 45
TItta
17:25-18:10
Les Mills BODYCOMBAT 45
vaihtuva ohjaaja
17:00-17:30
HIIT 30
Tanja
   

18:00-18:45
Terveselkä 45
Tiina

18:15-18:45
Kahvakuula teho 30
Laura
17:55-18:55
Hot Pilates 60
Titta
18:20-19:05
Intelligent Cycling 45
vaihtuva ohjaaja
17:40-18:25
Les Mills BODYPUMP
Tanja
   

18:50-19:35
Cross Training 45
Noora/Teemu

18:55-19:40
 Intelligent Cycling 45
Laura

19:05-20:05
Les Mills BODYBALANCE
Titta

19:10-19:40
Mobility 30
vaihtuva ohjaaja
 
18:35-19:35
YinYoga
Erika
   
19:45-20:15
Mobility 30
Noora/Teemu

19:50-20:35
Hot Streching 45
Laura

         
       

 

   
       

 

   
             
             

Lisätietoja: keilaniemi@ole.fit

Parasta liikunnassa

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Fit Keilaniemi ()
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Riku Kärkkäinen

keilaniemi@ole.fit

Henkilörekisterin nimi

Fit Keilaniemi asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

  1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
  2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
  3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
  4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
  5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
  6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
  7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Fit Keilaniemi
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
keilaniemi@ole.fit

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.