Näin varaat ryhmäliikuntatunnin

Tuntien varaaminen tapahtuu TÄÄLTÄ  

Kirjaudu ensin omilla tunnuksillasi varaussivuille. 

 1. Käyttäjätunnus on sähköpostiosoitteesi, jonka annoit liittyessäsi.
 2. Salasanan voit tilata "Tilaa salasana" -linkistä.
   

Voit varata tunteja 7 päivää ennen tunnin alkua. Voimassa olevia varauksia sinulla voi olla enintään 10 kpl. Peruutukset tunneille on tehtävä viimeistään 2 tuntia ennen kyseisen tunnin alkua, jotta mahdollisella jonotuspaikalla oleva henkilö ehtii saada riittävän ajoissa tiedon tunnille mahtumisestaan. Muistathan siis peruuttaa varauksesi riittävän ajoissa ellet aio osallistua tunnille, sillä peruutusta ei voi tehdä enää, jos tunnin alkuun on vähemmän kuin 2 tuntia. Kolme peruuttamatonta varausta 30 päivän aikana johtaa varauskieltoon jonka saat pois vastaanotossa 5€ maksulla.

Tunnille saapuminen 

 1. Lue korttisi lukijan sinisen valon päällä.
 2. Varauksesi avautuu ruudun keskelle, paina varausta kosketusnäytöltä.
 3. Ota tulostuva jumppalappu.
 4. Anna jumppalappu ohjaajalle.
 5. Jos sinulla ei ole varausta, voit mennä tunneille, jos niillä on tilaa.
 6. Paina silloin ruudun vasemmasta laidasta kyseisen tunnin painiketta. Varaustilanteen näet ruudusta.
   

Jonotuslista

Voit tehdä varauksen tunnille, vaikka se olisi varattu täyteen. Tällöin sinulla on paikka jonotuslistalla.
Jonotuslista on voimassa 2,5h tunnin alkuun. Eli jos joku peruu varauksensa juuri 2 tuntia ennen, tunti ei siirry sinulle automaattisesti, vaikka olet jonossa.

Kaikki alle 2,5h tunnin alkuun tehdyt peruutukset ovat kaikkien varattavissa, eikä jonotuslista ole enää voimassa.

Saat sähköpostilla ilmoituksen, jos sinulle vapautuu paikka varaamallesi tunnille. Varmista nettisivuilta oman kirjautumissivun toimintojen alta, että sähköpostiosoitteesi on ajantasalla. 

Kaikki varaukset purkaantuu 10 minuuttia ennen tunnin alkua, joten kirjaa itsesi tunnille ennen sitä. Ellet lunasta paikkaasi tarpeeksi ajoissa, järjestelmä katsoo varauksen olevan peruuttamaton varaus.

Vapaana olevat paikat täytetään jäsenten sisäänkirjautumisjärjestyksessä.

Varauksen peruminen

Oman varauksen voit peruuttaa TÄÄLTÄ viimeistään kahta tuntia (2h) ennen tunnin alkua. 

Kolme peruuttamatonta varausta 30 päivän aikana johtaa varauskieltoon jonka saat pois vastaanotossa 10€ maksulla.
Varauskiellon aikana voit silti osallistua tunneille, jos niillä on tilaa.

 

Parasta liikunnassa

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Fit Keilaniemi ()
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Riku Kärkkäinen

keilaniemi@ole.fit

Henkilörekisterin nimi

Fit Keilaniemi asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

 1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
 2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
 3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
 4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
 5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
 6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
 7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Fit Keilaniemi
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
keilaniemi@ole.fit

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.